Páginas

26 fevereiro 2013

Tese_Les construccions de terra a Catalunya: La tècnica de la Tapia_Alberto Cuchi Burgos

Les construccions de terra a Catalunya: La tècnica de la Tapia
Alberto Cuchi Burgos (1995)
Universitat Politècnica de Catalunya, Departament de Composició Arquitectònica

"La present tesi està dedicada a l'anàlisi d'una tècnica constructiva avui desapareguda del ventall de tecnologies utilitzades a 1'edificació a casa nostra: la tàpia.
La justificació per a l'estudi d'una tècnica en desús pot venir avalada des de diferents camps de coneixement com a un exercici útil en si mateix per les conclusions que es puguin extreure encara que no siguin d'una aplicació inmediata.
En aquest cas, però, dues visions concretes han revitalitzat l'interès d'estudiosos per les tecniques de construcció en terra com a tècniques alternatives a les usuals i han ocasionat un autèntic allau d'estudis, iniciatives, experiments i propostes que han remogut un ampli espectre de tècnics, universitats, organitzacions no gubernamental s i agències estatals. (Catalan)"
O Website base com a tese completa pode ser visitado aquiSem comentários: